person in red sweater holding babys hand

Hoe gebruik je de piramide van Lencioni in de praktijk?

Sta je voor de uitdaging om de samenwerking binnen je team te verbeteren? Dan kan dat een hele opgave zijn. Hoe pak je dat aan? Het is meestal erg lastig om de zere plekken precies aan te wijzen of om de bestaande problemen helder te definiëren. In dat geval kan de piramide van Lencioni een uitstekend hulpmiddel zijn! Dit model heeft in de praktijk al talloze keren bewezen dat het een doeltreffend instrument is bij het coachen van teams. We helpen je hier op weg met enkele praktische tips!

Piramide van Lencioni: alles draait om vertrouwen

De brede basis van de piramide van Lencioni staat synoniem voor “vertrouwen”. Dit is een basisvoorwaarde voor het succesvol zijn van een team. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwen hebben in elkaars competenties, maar ook over het openlijk delen van persoonlijke informatie en gevoelens. Het is belangrijk dat teamleden zich veilig genoeg voelen om hun kwetsbaarheid te tonen. Elk teamlid moeten open kunnen zijn over zijn of haar successen en mislukkingen. Als teamleider heb je de cruciale rol om die sfeer van wederzijds vertrouwen te creëren. Dat kun je doen door het organiseren van ludieke teambuilding activiteiten, maar ook door tijdens de dagelijkse werkzaamheden je empathie te tonen.  

Maak ruimte voor conflicten

“Lees ik dat wel goed?” vraag je je misschien af. Conflicten hebben vaak een negatieve bijklank, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Een veelgemaakte fout binnen teams is dan ook dat ze conflicten proberen te vermijden. Zorg in plaats daarvan dat er juist ruimte is voor conflicten. We hebben het dan niet over gemene ruzies, maar wel over constructieve conflicten. Dit is dan ook de tweede laag van de piramide van Lencioni. Binnen constructieve conflicten kunnen meningsverschillen openlijk besproken worden om tot oplossingen te komen. Stimuleer dit door trainingen op het gebied van conflicthantering aan je team aan te bieden. De teamleden leren dan vaardigheden als het identificeren, bespreken en oplossen van meningsverschillen. 

Piramide van Lencioni: creëer commitment

Halverwege de piramide van Lencioni vind je het concept “commitment”, oftewel “betrokkenheid”. Dit essentiële onderdeel van de piramide kun je in de praktijk brengen door alle teamleden te betrekkingen bij de doelstellingen die er geformuleerd worden. Luister daarbij goed naar hun input, geef teamleden verantwoordelijkheden en waak erover dat iedereen de genomen beslissingen begrijpt. Wanneer de mensen in je team zich betrokken voelen, dan vergroot je de kans dat ze zich volledig inzetten voor jullie gezamenlijke doel. 

De top van de piramide: verantwoordelijkheid en resultaten

De volgende laag in de piramide van Lencioni is dat teamleden zich bewust zijn van hun individuele verantwoordelijkheden. Maar dat niet alleen, het is ook belangrijk dat ze elkaar daarop kunnen aanspreken. Je kunt dit in de praktijk realiseren door duidelijke verwachtingen te communiceren, met regelmaat te evalueren en door feedbacksessies te houden. Dan komen we uit bij de top van de piramide: de resultaten. Deze horen meetbaar te zijn en de successen dienen gezamenlijk gevierd te worden!